تبلیغات


ساعت فلش

طبیعت - شعر جدیدی که من سرودم
یکی بس چموشو یکی هم خموش
یکی هم سرش خالی از هر چه هوش
یکی شیک و خوش تیپ به بار آمده
یکی اول صبح خمار آمده
یکی توی دستش دو سه نا کتاب
یکی توی ماشین باباش خواب
یکی گل یکی خل یکی بی حواس
همه گرد هم آمده در کلاس
یکی تیز هوش یکی هم ملنگ
یکی بر درخت است مثل پلنگ
همه گرد هم آمده در این انجمن 
همین هان که از انتها اولن


  • paper | خرید بک لینک | فروش آگهی رپرتاژ
  • خرید لینک دائمی | فروش لینک ارزان